Národní centrum kompetence „Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost”

Cílem projektu jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů v návaznosti na strategii oběhového hospodářství. Ty jsou získávány pomocí ekologicky šetrných technologií s ohledem na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, která se týká aktuálních společenských a ekologických problémů. Náplní projektu je efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví a stavebnictví, elektrozařízení a plastů, získávání biostimulantů ze zeleného hydrolyzátu z živočišných odpadů, zemědělské rekultivace skládek směsným biouhlem s biostimulanty pro rychle rostoucí dřeviny, nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů, katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů, ropné produkty z kompletní recyklace plastů, zelená energie opětovným využitím vyřazených solárních panelů a další.

Projekt TN02000044 – Národní Centrum kompetence „Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.